Lezing Die Toekoms van Nederlands-Suid-Afrikaanse Erfgoed

Die Stigting VOC se eerste aanbieding sal op 9 Mei plaasvind. Die spreker is Benjo Zwarteveen, wat gaan praat oor “Die Toekoms van Nederlands-Suid-Afrikaanse Erfgoed”.

Benjo Zwarteveen is ’n MSc-student (‘Architecture, Urbanism and Building Science’) aan die Tegniese Universiteit van Delft. Ná sy studie word hy boukundige ingenieur, of, as hy wil, argitek. Sy graadprojek bestaan uit ’n navorsingselement en ’n ontwerp-element in die verhouding van 12/45 studiepunte (Europese krediete). Sy projek is dus ’n klein tesis wat ’n ontwerpprojek voorafgaan. Die hele projek sal minstens één jaar duur, dus tot Februarie 2016.

“In het onderzoek wil ik schrijven over het Nederlands-Zuid-Afrikaanse erfgoed en wat de toekomstwaarde hiervan kan zijn, in een land waarin de aandacht voor koloniaal erfgoed wellicht steeds minder wordt. Het Kasteel is hierin misschien niet het beste voorbeeld van betwist erfgoed, maar ik kan ook schrijven over bijvoorbeeld het veranderen van vele plaatsnamen in Zuid Afrika, bijvoorbeeld de Khoi-Khoi beweging met hun eigen naam voor Kaapstad. Ook zou ik het Voortrekkermonument, Robbeneiland, District Zes, en de standbeelden in de stad onderzoeken, en bevragen hoe de Zuid-Afrikanen hun geschiedenis herdenk en hoe dit in de toekomst zal gaan.

“In het ontwerpgedeelte wil ik het Kasteel herontwerpen, uiteraard met veel respect voor de historische waarde van het object. Ik vraag me af of een verandering van functie, of een meer divers gebruik van het gebouw een manier zou kunnen zijn om de gehele gemeenschap gebruik te laten maken van het gebouw. Nederland is gek op zijn musea en bijvoorbeeld het Rijksmuseum en Scheepvaartmuseum zijn voorbeelden van conserveringsprojecten die veel culturele effecten hebben. Ik weet niet of dit in Zuid Afrika ook zo zal zijn, maar ik kan wellicht helpen met mijn ervaring vanuit Europa.”

Datum: Saterdag 9 Mei
Tyd: 10.15 vir 10.30 (tot ongeveer 11.30)
Plek: SASNEV, Sentraalplein 4, Pinelands