Lezing Die Toekoms van Nederlands-Suid-Afrikaanse Erfgoed

Die Stigting VOC se eerste aanbieding sal op 9 Mei plaasvind. Die spreker is Benjo Zwarteveen, wat gaan praat oor “Die Toekoms van Nederlands-Suid-Afrikaanse Erfgoed”.

Benjo Zwarteveen is ’n MSc-student (‘Architecture, Urbanism and Building Science’) aan die Tegniese Universiteit van Delft. Ná sy studie word hy boukundige ingenieur, of, as hy wil, argitek. Sy graadprojek bestaan uit ’n navorsingselement en ’n ontwerp-element in die verhouding van 12/45 studiepunte (Europese krediete). Sy projek is dus ’n klein tesis wat ’n ontwerpprojek voorafgaan. Die hele projek sal minstens één jaar duur, dus tot Februarie 2016. “Lezing Die Toekoms van Nederlands-Suid-Afrikaanse Erfgoed” verder lezen